Ceník

Audit

hlavní kritéria pro stanovení ceny: bilanční suma, obrat.

Daňové poradenství

převážně hodinová sazba – 1 000 Kč/hod.

Účetnictví

limitem pro výši ceny je velikost firmy dané počtem účtovaných položek = za položku cca 20 Kč
(položka = 1 zápis do účetního deníku)